NẮM RÕ TÁC ĐỘNG

Đo lường kết quả mà mạng lưới thông tin phát trực tuyến của chúng tôi mang lại cho thương hiệu

Từ lượt phát trực tuyến dẫn đến kết quả

Nền tảng của chúng tôi được xây dựng dành riêng cho thế hệ phát trực tuyến. Với gói trải nghiệm quảng cáo đa phương tiện và 100% lượng thính giả đăng nhập trên các thiết bị, chúng tôi có thể giúp bạn biết được tác động thực sự của thông điệp mình phát đi.

Cách chúng tôi đo lường

Sử dụng báo cáo do Spotify thu thập cùng tập hợp các chương trình hợp tác đo lường của chúng tôi để định lượng kết quả.

Tiếp cận

Xác nhận rằng bạn đã tiếp cận được đúng tối tượng bằng các trải nghiệm audio, video và hiển thị chất lượng cao của chúng tôi.

Ấn tượng

Biết được các thính giả của bạn nhận thức về thông điệp của bạn như thế nào bằng các chỉ số như nhận thức, sự liên tưởng về thông điệp và ý định mua sản phẩm.

Tương tác

Xác định thông điệp của bạn đã thúc đẩy các hoạt động phát triển kinh doanh như thế nào trên hành trình mua sản phẩm của người dùng.

Đối tác đo lường

Chúng tôi thực hiện đo lường lấy con người làm trung tâm trên các nền tảng khác nhau. Gói chương trình hợp tác đo lường bên thứ ba hàng đầu của chúng tôi giúp xác thực tác động của việc kết nối với thính giả trên Spotify.

GIỮ LIÊN LẠC

Spotify for Brands truyền tải thông điệp của bạn đến ngay trước mắt thính giả khi họ phát những nội dung mình yêu thích. Hãy tìm hiểu xem chúng tôi làm điều đó như thế nào.

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN CỦA CHÚNG TÔI

Đừng bỏ lỡ bất kỳ bản tin nào.

left-illustration