Get Started

Be there when our newsletter drops.

Sign up to hear the latest from Spotify for Brands

Insight

2018 Wrapped: The Year in Advertising

Tin tức

Người dùng không chỉ nghe nhạc trên Spotify mà còn sống cùng Spotify.

Success Story

MTV Builds Builds Buzz for 'The Charlotte Show' on Spotify

Cộng tác với chúng tôi

Tiếp cận nhóm thính giả tương tác cao

Thính giả của bạn nghe nhạc vào những thời điểm thời gian thực suốt cả ngày. Hãy tìm hiểu cách họ phát nhạc trên Spotify và cách để kết nối với họ vào đúng ngữ cảnh.

Kể câu chuyện về thương hiệu của bạn trên Spotify

Thổi hồn vào thương hiệu của bạn bằng những loại hình quảng cáo audio, video và quảng cáo hiển thị thật cuốn hút.

Nắm rõ tác động

Hãy tận dụng mạng lưới thông tin phát trực tuyến của chúng tôi vào mục đích phục vụ cho thương hiệu của bạn. Gói sản phẩm đo lường của chúng tôi có thể giúp bạn định lượng tác động thực sự của thông điệp bạn gửi đi.

Tiếp thị lấy con người làm trung tâm, phù hợp với văn hóa ngày nay

LOẠI HÌNH MỚI

Khai thác khía cạnh văn hóa bằng Danh sách phát được tài trợ

Danh sách phát được tài trợ giúp thương hiệu của bạn có thể tài trợ độc quyền cho các danh sách phát hàng đầu do Spotify sở hữu và vận hành như Today’s Top Hits, RapCaviar, và Viva Latino.

LOẠI HÌNH MỚI

Khuếch trương thông điệp của bạn bằng Khoảnh khắc thương hiệu

Tiếp cận thính giả của bạn vào những khoảnh khắc quan trọng.

LOẠI HÌNH QUẢNG CÁO ĐẶC SẮC

Dùng các quảng cáo Audio của Spotify để tiếp cận đúng đối tượng bất kể họ đang nghe nhạc ở đâu

Kết nối với thính giả Spotify trên nhiều thiết bị và nền tảng khi họ phát nhạc trực tuyến trong suốt một ngày của mình.

1

GIỮ LIÊN LẠC

Spotify for Brands truyền tải thông điệp của bạn đến ngay trước mắt thính giả khi họ phát những nội dung mình yêu thích. Hãy tìm hiểu xem chúng tôi làm điều đó như thế nào.

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN CỦA CHÚNG TÔI

Đừng bỏ lỡ bất kỳ bản tin nào.

left-illustration